Himlen är inte jorden

Ett annat bevis som understryker Allâhs resning över tronen och ingenting annat är allt som återberättarna har framfört från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

´Affân rapporterade från Hammâd bin Salamah: ´Amr bin Dînâr berättade för oss, från Nâfi´ bin Djubayr, från sin fader, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Varje natt stiger Allâh (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen och säger fram till gryningen: ”Finns det någon som frågar så att Jag må ge honom? Finns det någon som ber om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?”1

´Abdullâh bin Bakr sade: Hishâm bin ´Abdillâh berättade för oss, från Yahyâ bin Abî Kathîr, från Abû Dja´far som berättade att han hörde Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berätta att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh (tabârak wa ta´âlâ) stiger ned när en tredjedel av natten återstår och säger fram till gryningen: ”Vem är det som tillber Mig så att Jag må bönhöra honom? Vem är det som ber om att få en besvärlighet avvärjd så att Jag må avvärja den från honom? Vem är det som ber Mig om uppehälle så att Jag må förse honom med uppehälle?”2

´Abdullâh bin Bakr as-Sahmî sade: Hishâm bin ´Abdillâh berättade för oss, från Yahyâ bin Abî Kathîr, från Hilâl bin Abî Maymûnah: ´Atâ’ bin Yasâr berättade för oss att Rifâ´ah al-Djuhanî berättade för honom:

”En gång när vi var på väg hem tillsammans med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom vi fram till Kadîd. Han började lova och prisa Allâh varefter han sade: ”När en tredjedel av natten har gått – eller så sade han två tredjedelar – stiger Allâh (´azza wa djall) ned till himlen och säger fram till gryningen: ”Vem är det som tillber Mig så att Jag må bönhöra honom? Vem är det som ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom? Vem är det som frågar Mig så att Jag må ge honom?”3

Ytterligare bevis för det är Allâhs (´azza wa djall) ord:

يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

”De fruktar sin Herre ovanför dem och gör vad de är befallda att göra.”4

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

”Till Honom stiger änglarna och den heliga ingivelsens ande upp under en dag vars längd är femtiotusen år.”5

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ

Och Han reste Sig över himlen, som var rök, och sade till den och till jorden: ”Kom, villigt eller nödda och tvungna!” – och de svarade: ”Vi kommer villigt!”6

الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا

”Han som har skapat himlarna och jorden och allt som finns däremellan under sex dagar. Därefter reste Han sig över tronen, Han, den Nåderike! Rikta därför dina frågor om Honom till En som är väl underrättad!”7

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ

”Det är Allâh som har skapat himlarna och jorden och allt däremellan under sex dagar, därefter reste Han sig över tronen. Ni har ingen beskyddare utom Honom och ingen som kan tala till er förmån – vill ni inte tänka över detta?”8

Allt det bevisar att Han (ta´âlâ) är ovanför himlen, ovanför Sin tron. Alla människor är enade om att himlen inte är jorden. Det bevisar att Allâh (ta´âlâ) är ensam om Sin enhet, upprest över Sin tron, precis som Han själv har beskrivit Sig.

1Ahmad (16745), ad-Dârimî (1/347), Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd” (1/315), al-Âdjurrî (713), Ibn Abî ´Âsim (507), al-Lâlakâ’î (3/433) och al-Bayhaqî i ”al-Asmâ’ was-Sifât” (2/196). Autentisk enligt Ibn-ul-Qayyim i ”Mukhtasar-us-Sawâ´iq al-Mursalah” (2/234). al-Albânî sade:

”Dess berättarkedja är autentisk enligt Muslims villkor.” (Dhilâl-ul-Djannah, sid. 206)

2Ahmad (7509), an-Nasâ’î i ”al-Kubrâ” (10241), at-Tayâlisî (2516), Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd” (1/307). al-Haythamî sade:

”Rapporterad av Ahmad. Hans återberättare är den Autentiskas återberättare.” (Madjma´-uz-Zawâ’id (10/154))

3Ahmad (16215) och at-Tabarânî (4557).

416:50

570:4

641:11

725:59

832:4