Himlarna skapades med styrka

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

”Vi har byggt himlen och gett den en fast struktur, och förvisso är det Vi som utvidgar den.”1

Allâh (ta´âlâ) säger när Han påminner om hur Han har skapat den övre och undre världen:

وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا

”Vi har byggt himlen…”

Det vill säga att Vi har skapat den till ett bevarande och högt tak:

بِأَيْدٍ

”… och gett den en fast struktur…”

Det vill säga med styrka2. Så sade Ibn ´Abbâs, Mudjâhid, Qatâdah, ath-Thawrî och andra.

151:47