Himlarna i en hand och jordarna i en annan

Allâh (´azza wa djall) sade:

الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا

”Då skall [alla se att] det sanna herraväldet är i den Nåderikes hand. Och för de otrogna skall detta bli en Dag av djupt elände.”1

Det har rapporterats autentiskt att Allâh (ta´âlâ) skall vika himlarna i Sin högra hand och ta tag i jordarna med Sin andra hand. Därefter skall Han säga:

”Jag är Konungen, Jag är Domaren. Var är jordens kungar? Var är de tyranniska? Var är de arroganta?”

125:26