Himlarna håller på att spricka

Allâh (´azza wa djall) sade:

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ

”Allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär tillhör Honom; Han är den Höge, den Väldige. Himlarna är nära att rämna ovanifrån.”1

Allt som är i himlarna och på jorden tillhör Allâh:

وَهُوَ الْعَلِيُّ

”Han är den Höge…”

Han besitter höghet och upphöjning över allting. Allt annat är under Honom, ty de är under Hans makt, Hans förmåga förfogar över dem och det Han vill händer dem:

الْعَظِيمُ

”… den Väldige.”

Han besitter väldighet, högmod och högfärd. Han (ta´âlâ) sade:

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ

”Himlarna är nära att rämna ovanifrån.”

Han (ta´âlâ) säger att himlarna håller på att spricka ovanför jordarna på grund av den Nåderikes väldighet. Liknande sade:

Muhammad bin Sa´d berättade för oss: Min fader berättade för mig: Min farbror berättade för mig: Min fader berättade för mig, från sin fader, från Ibn ´Abbâs som sade:

”Det vill säga på grund av den Nåderikes (tabârak wa ta´âlâ) tyngd och väldighet.”

Bishr berättade för oss: Yazîd berättade för oss: Sa´îd berättade för oss, från Qatâdah som sade:

”Det vill säga på grund av Allâhs väldighet och majestät.”

Muhammad bin ´Abdil-A´lâ berättade för oss: Muhammad bin Thawr berättade för oss, från Ma´mar, från Qatâdah som sade liknande.

Det sades till mig att al-Husayn sade: Jag hörde Abû Mu´âdh säga: ´Ubayd underrättade oss: Jag hörde adh-Dhahhâk säga:

”De håller på att brista på grund av Allâhs väldighet.”

Muhammad bin Mansûr at-Tûsî berättade för oss: Husayn bin Muhammad berättade för oss, från Abû Ma´shar, från Muhammad bin Qays som sade:

”En man kom till Ka´b och sade: ”Ka´b! Var är vår Herre?” Människorna sade: ”Frukta Allâh! Skall du ställa en sådan fråga?” Ka´b sade: ”Låt honom vara. Om han är kunnig så kommer han bara att bli än kunnigare och om han är okunnig så kommer han att lära sig. Du frågade var vår Herre är. Han är tillbakalutad ovanför den väldiga tronen. Han har Sitt ena ben över det andra. Den här jordens avstånd som du är på är 500 år. Avståndet från den ena jorden till den andra är 500 år. De är 500 år tjocka.” Han kom upp i sju jordar. ”Därefter är avståndet från jorden till himlen 500 år. De är 500 år tjocka. Allâh (´azza wa djall) är tillbakalutad ovanför tronen. Sedan rämnar himlarna. Läs om ni vill:

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ

”Himlarna är nära att rämna ovanifrån.”

142:4-5