Hidjâb är dyrkan och inte en tradition

Publicerad: 2011-04-30
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Liqâ’ ash-Shahrî (19)

 

I frågan nämns det hur Hidjâb är tradition och sed. Det är fel. Hidjâb är en dyrkan och religion och ett sätt att komma närmare Allâh. Det är en ingen traditionell fråga, utan en beordring från Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Därför för handlingen en närmare Allâh (´azza wa djall).

Om vi skulle säga att det endast är en sed, innebär det att kvinnan tar av sig sin Hidjâb om hon kommer till ett land i vilket man inte har som tradition att klä sig i Hidjâb.

Därför säger jag till männen och kvinnorna att Hidjâb är Sharî´ah då både Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har befallt det. Hidjâb är karaktär och blyghet och blyghet hör till tron.