Heterosexualitet – en gåva från Allâh

Till Allâhs nåd hör att Han skapade till mannen en kvinna som är av samma slag som han. Han har skapat kärlek och barmhärtighet mellan mannen och kvinnan. Målet är att de skall uppleva en oavbruten kontakt med vilken människosläktet fortsätter fortlöpande och gagnar makarna som skall leva i en ömsesidig njutning.