Herrklädernas längd

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (6/1/409-410)

775 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

´Amr! Allâh (´azza wa djall) har skapat allt på bästa vis.” Med fyra fingrar på sin högerhand slog Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) under ´Amrs knä och sade: ”´Amr! Detta är höftskynkets plats.” Därefter lyfte han upp dem och slog med fyra fingrar under det första stället och sade: ”´Amr! Detta är höftskynkets plats.” Därefter lyfte han upp dem och slog med dem under det andra stället och sade: ”´Amr! Detta är höftskynkets plats.”

Rapporterad av Ahmad (4/200).

Vad beträffar kläder under anklarna utav högmod, är de förbjudande haditherna konkreta i sakfrågan. Däremot råder det delade åsikter om samma handling utan högmod. Vissa förbjuder även den, vilket bevisas av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) successiva instruktioner till ´Amr då han visade var det är rekommenderat och tillåtet att ha höftskynke. När han kom till området ovanför anklarna sade han:

Detta är höftskynkets plats.”

Tillsynes är det inte tillåtet att sänka kläderna lägre än så, ty annars hade successiviteten varit betydelselös. Vad som stödjer den åsikten är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Det som är under anklarna är i Elden.”1

Den stärks ytterligare av Hudhayfahs föregående hadith:

Anklarna har ingen rätt till höftskynket.”

Abûl-Hasan as-Sindî kommenterade den hadithen och sade:

Tillsynes går gränsen där ehuru det sker utan högmod. Med högmod är handlingen allvarligare och mildare utan.”

Det stämmer, men den är förbjuden i alla fall. Vad som stärker den åsikten än mer är att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät kvinnorna släpa sina kläder en spann – och inte mer – bara för att inte deras ben skulle blottas. Kvinnor får inte ha längre släp än så. Förbudet kan inte gälla männen mindre, sade Hâfidh Ibn Hadjar (rahimahullâh) i ”Fath-ul-Bârî”.

Sammanfattningsvis får män inte ha kläder under anklarna. Än värre är synden om den ackompanjeras med högmod. Till dagens prövningar hör ungdomarnas byxor under anklarna, framför allt Charlestonbyxor i jeanstyg. De är oerhört breda vid anklarna och riktigt åtsittande vid låren och sätesmusklerna så att deras blygd blottas. Du ser hur de står framför Allâh i bön och är nästintill nakna.

1al-Bukhârî.