Herrens vrede mot hedningar och gudlösa

Jesus Syraks vishet 39:22

http://www.bibeln.se/las/2k/syr

22Hans välsignelse flödar över som en flod

som dränker in den torra jorden med sitt vatten.

23Men hans vrede skall också fördriva hedningarna,

liksom när han förvandlade vattenrik mark till saltjord.

24Hans vägar är raka för de fromma

men fulla av hinder för de laglösa.

25Goda ting har från begynnelsen skapats för de goda

men också onda ting för syndarna.

26Det mest nödvändiga för människans liv

är vatten och eld och järn och salt,

mjöl och mjölk och honung,

vin och olja och kläder.

27Allt detta är de fromma till nytta,

men för syndarna vänds det till skada.

28Det finns andar som skapats för att straffa

och låter piskslagen hagla i vredesmod.

På räkenskapens dag ger de sin styrka fritt lopp

tills deras skapares vrede är stillad.

29Eld och hagel, pest och hungersnöd –

allt detta har skapats för att straffa,

30liksom vilddjurständer, skorpioner och ormar

och svärdet som straffar och förgör den gudlöse.

31När de hör hans befallning gläds de

och gör sig beredda för sin tjänst på jorden;

när tiden är inne lyder de hans ord.