Herrens vrede har inte lagt sig

Jesaja 9:8

8Herren sände ett ord mot Jakob,

hans ord drabbade Israel.

9Hela folket fick erfara det,

Efraim och Samarias invånare.

Men i stolthet och övermod sade de:

10”Murar av tegel har fallit,

då bygger vi nya med huggen sten.

Bjälkar av sykomor har knäckts,

då tar vi ceder i stället.”

11Herren lät deras motståndare triumfera

och hetsade deras fiender mot dem,

12arameerna från öster, filisteerna från väster,

glupskt högg de in på Israel.

Ändå lade sig inte hans vrede,

hans hand är alltjämt lyft.

13Men folket vände inte om till honom som slog,

Herren Sebaot sökte de inte.

14Då högg Herren av Israel huvud och svans,

stam och strå på samma dag.

15De äldste och de betrodda är huvudet,

profeterna som visar fel väg är svansen.

16De som ledde detta folk förde det vilse,

de som blev ledda villades bort.

17Därför skonade inte Herren deras unga män,

hade inget förbarmande med faderlösa och änkor.

Gudlösa och nidingar var de alla,

vettlöst var allt deras tal.

Ändå lade sig inte hans vrede,

hans hand är alltjämt lyft.