Herrens vind från öknen

Hosea 13:12

http://www.bibeln.se/las/2k/hos

https://www.bible.com/bible/1223/HOS.13.SFB15

12Efraims brott bevaras,

jag har hans synd i förvar.

13När födslovärkarna sätter in

är han ett oförståndigt barn:

när tiden är inne

är det inte framme vid öppningen.

14Skulle jag lösa dem ur dödsrikets grepp,

skulle jag befria dem från döden?

Död, kom med din pest!

Dödsrike, kom med din farsot!

Min medkänsla är borta.

15Bäst han blomstrar bland sina bröder

skall östanvinden komma,

Herrens vind blåsa upp från öknen.

Då torkar hans brunn,

då sinar hans källa.

Hans skatter skall rövas,

alla hans dyrbarheter.

14 1Samarien har trotsat sin Gud

och får sona sin skuld.

De skall falla för svärdet,

deras spädbarn skall krossas,

havande kvinnor skäras upp.