Herrens ord är inte alls en tung börda

Jeremia 23:33

www.bibeln.se/las/2k/jer

33När detta folk eller en profet eller en präst frågar dig: ”Vilka tunga ord bär du fram från Herren?” skall du svara dem: ”Det är ni som är en tung börda, och jag skall kasta av er”, säger Herren. 34Och om en profet eller en präst eller någon av folket säger ”Herrens tunga ord”, då skall jag straffa den mannen och hans familj. 35Nej, så skall ni säga till varandra när ni talar med varandra: ”Vad har Herren svarat?” eller ”Vad har Herren talat?” 36Men ”Herrens tunga ord” skall ni aldrig mera nämna. Skulle hans ord vara en tung börda för någon, så att ni därför skulle förvanska orden från den levande Guden, Herren Sebaot, vår Gud? 37Så skall du säga till profeten: ”Vad har Herren svarat?” eller ”Vad har Herren talat?” 38Men om ni säger ”Herrens tunga ord”, då säger Herren: Ni talar om ”Herrens tunga ord”, trots att jag har sänt bud till er och förbjudit er att säga så. 39Därför lyfter jag er nu som en tung börda och kastar er bort ur min åsyn, er och den stad jag gett åt er och era fäder. 40Och jag skall låta er drabbas av evig skam, av en smälek som aldrig skall glömmas.