Herrens lag förkastad och avguderi

Amos 2:4

http://www.bibeln.se/las/2k/am

https://www.bible.com/bible/1223/AMO.2.SFB15

4Så säger Herren:

Brott på brott har Juda hopat,

jag vill inte dröja med domen.

De har förkastat Herrens lag

och inte hållit hans bud,

de falska gudar som deras fäder dyrkade

har lett dem vilse.

5Jag skall sända eld mot Juda,

den skall härja Jerusalems borgar.