Herrens härlighet över Makkah

Publicerad: 03.02.2010
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)
Källa: Hidâyat-ul-Hayârâ, sid. 129

Det fjortonde beviset är Hans ord i Jesajas profetia om Makkah:

”1 Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och HERRENS härlighet går upp över dig. 2 Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall HERREN gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig. 3 Hednafolk skall vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig. 4 Lyft dina ögon och se dig omkring: Alla samlas och kommer till dig. Dina söner kommer fjärran ifrån, dina döttrar bärs fram på armen. 5 Då skall du se det och stråla av fröjd, ditt hjärta skall bäva och vidga sig. Ty havets rikedomar skall föras till dig, folkens skatter skall tillfalla dig. 6 Skaror av kameler skall övertäcka dig, unga kameler från Midjan och Efa. Från Saba skall de alla komma, guld och rökelse skall de bära. De skall förkunna HERRENS lov. 7 Alla Kedars hjordar skall samlas till dig, Nebajots baggar skall stå till din tjänst. Till mitt välbehag skall de offras på mitt altare, och min härlighets hus skall jag förhärliga.”1

Det vill säga de ansvariga för Ka´bah som är Nebajots, Ismâ´îls son, söner. Alla dessa egenskaper och drag har uppfyllts i Makkah. Havets rikedomar har förts till staden och skaror av kameler har övertäckt den. Alla Kedars hjordar har samlats till den och den har övertäckts av unga kameler som bär på människor och deras uppehälle. Sabas folk har kommit till den och de är jemeniter.

1Jesaja 60:1-7