Herrens fiender och klagosång över Sion

Jesaja 1:21

21Ack, en sköka har hon blivit,

den trofasta staden,

hon som var uppfylld av rätt,

en boning för rättfärdighet –

nu bor det mördare där.

22Ditt silver har blivit slagg,

ditt vin är utspätt med vatten.

23Dina sturska stormän är tjuvars kumpaner.

Alla älskar de mutor,

ständigt försöker de sko sig.

De för inte den faderlöses talan,

änkans sak tar de inte upp.

24Därför säger Härskaren Herren Sebaot,

Israels Mäktige:

Ve dem!

Jag skall utkräva hämnd på mina fiender,

jag skall vedergälla mina ovänner.

25Jag skall lyfta min hand mot dig.

Jag skall bränna bort allt orent i smältugnen

och avlägsna din slagg.

26Jag skall ge dig sådana domare som du hade förr

och rådgivare som i forna tider.

Då skall du kallas ”rättfärdighetens borg”,

”den trofasta staden”.