Herren och slaven enligt Sûfiyyahs al-Djîlî

Om Sûfiyyah menar att hela existens är Allâh, så är det naturligt att de också hävdar att Allâh är både Herren och slaven. al-Djîlî (d. 826) sade:

Essensen har två sidor

en lägre och en högre

Varje sida har sina

essenser, drag och handlingar

Om du säger att den är en, så har du rätt

och om du säger att den är två, stämmer det också

Om du säger att den är tre, så har du rätt där också

sådan är ju människans realia

Om du tittar på enheten, ser du Hans enhet

säg i så fall att Han är en och den ende

och om de två essenserna syns, säger jag:

slav och Herre – de är två1

1al-Insân al-Kâmil (2/9).