Herren hatar också den gudlöse

Jesus Syraks vishet 12:5

http://www.bibeln.se/las/2k/syr

5Hjälp den ödmjuke och ge ingenting åt den gudlöse.

Behåll bröden och ge honom ingenting,

så att han inte får övertag över dig.

Ty för allt gott som du gör mot honom

får du dubbelt så mycket ont i gengäld.

6Också den Högste hatar ju syndare,

och han ger de gudlösa deras rättmätiga straff.

7Ge åt den som är god och ta dig inte an syndaren.