Herren har gjort rätt

Klagovisorna 1:17

http://www.bibeln.se/las/2k/klag

17Sion sträcker ut sina händer,

men ingen tröstar henne.

Mot Jakob uppbådade Herren

grannfolken som fiender.

För dem har Jerusalem blivit

något som väcker avsky.

18Herren har gjort rätt,

ty jag trotsade hans bud.

Lyssna nu, alla folk,

och se min plåga!

Mina unga män och kvinnor

har förts bort i fångenskap.