Herren avskyr syndigt leverne

Ordspråksboken 15:8

8Den ondes offer väcker Herrens avsky,

den rättrådiges bön behagar honom.

9Herren avskyr syndigt leverne,

strävan efter rättfärdighet älskar han.

10För den avfällige är fostran ett ont,

men den som skyr tuktan måste dö.

11Dödsriket och avgrunden ligger öppna för Herren,

hur mycket mer då människors hjärtan!

12Hädaren ogillar klander,

han söker sig ej till de visa.