Herren avskyr alla högmodiga

Ordspråksboken 16:4

4Allt som Herren skapat har ett syfte,

den onde är till för olyckans dag.

5Herren avskyr alla högmodiga,

aldrig undgår de sitt straff.

6Trofast kärlek sonar skuld,

genom gudsfruktan undviks det onda.

7Den som lever till Herrens behag

får fred också med sin ovän.