Hennamålningar sker utmed kvinnans sed

Fråga: Vad är domen för att kvinnan färgar mitten av sina handflator och fingertopparna med henna och låter bli resten av händerna?

Svar: Ingen skada är skedd. Henna används utmed landets och kvinnornas seder.