Hennamålning i mönster

Publicerad: 2010-05-08
Författare: Imâm Muhammad bin Muflih al-Maqdisî
Källa: al-Âdâb ash-Shar´iyyah (4/187-188)

 

Det är rekommenderat för den gifta kvinnan att färga sig med henna om hennes make är närvarande. Det är dock föraktfullt att måla mönster.

Vad gäller att mannen färgar sig, så är det tillåtet vid behov. Annars anses mannen ta liknelsen av kvinnan i kläder och liknande.

Kläder som har färgats efter att ha vävts är tillåtna. al-Qâdhî [Abû Ya´lâ al-Hanbalî] sade:

”De är föraktfulla.”

Ibn Hamdân sade:

”Det är osannolikt.”

al-Marwazî rapporterade i sin ”al-War´” via flera vägar från ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) att han förbjöd mönstermålning. I en annan rapportering lade han till:

”De skall färga [händerna] genom att doppa [dem].”

Detsamma rapporterades från ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som blev frågad om målningen. Hon svarade:

”Det är tillåtet så länge det inte är mönster.”

Ibrâhîm [an-Nakha´î] sade:

”Mönster är föraktfulla.”

Han tillät emellertid att man doppar. Ahmad rapporterade med sin berättarkedja från Anas (radhiya Allâhu ´anh) från profeten som beordrade att man doppar hela handen när man färgar.

al-Marwazî sade:

”En kvinna berättade för mig och sade: ”Ahmad förbjöd mig att måla mönster och sade: ”Doppa hela handen.”