Henna under Ramadhân

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Fiqh-ul-´Ibâdât, sid. 257

 

Fråga: Är det tillåtet att sätta henna i håret under fastan och bönen? Jag har nämligen hört att henna bryter fastan?

Svar: Det stämmer inte. Henna bryter inte fastan. Liksom ögonpennor och öron- ögondroppar bryter den inte fastan. Inga av dessa omnämnda ting bryter fastan.

Vad henna under bönen beträffar, förstår jag inte hur man kan ställa denna fråga. En kvinna kan ju inte sätta henna i håret medan hon förrättar bönen! Hon menar väl om henna hindrar tvagningen från att vara korrekt. Henna hindrar inte tvagningen från att vara korrekt. Henna hindrar inte vattnet från att nå huden. Henna är enbart en färg. Vad som dock påverkar tvagningen, är en substans som förhindrar vattnet från att nå huden. Det krävs då att man tar bort det för att tvagningen skall vara korrekt.