Hemsidor som endast citerar de lärda och sprider rätt troslära

Fråga: Vad säger ni om Salafî-forum och hemsidor som sprider Salafs metodik och sann troslära, lägger upp pålitliga lärdas lektioner och försvarar dem? Personerna som håller i dem är nybörjare, men de citerar endast de lärdas ord och förbjuder alla andras ord och att andra än Salafiyyûn skriver däri. Vad säger ni om det?

Svar: Må Allâh belöna dem väl. Det hör till att samarbeta om fromhet och gudsfruktan. Det är en rättfärdig handling. Jag ber Allâh belöna dem för den. Ett kall till Allâhs religion är ett av de största sätten att komma Allâh nära. De är obligatoriskt att sanningen gör motstånd mot dem som följer falskheten. Detta är ett sätt att kalla till sanningen; ett kall till Qur’ânen, Sunnah, Salafiyyahs troslära och sann metodik. Den lärde skall göra detta. Studenten skall också göra detta för att hjälpa de lärda med att sprida godhet, kunskap och utslag.

I vilket fall som helst, hör handlingen till ett samarbete om fromhet och gudsfruktan som Allâh befallde:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

”Samarbeta för att befrämja fromhet och gudsfruktan, och slut er inte samman för att befrämja synd och fiendskap. Och frukta Allâh! Allâh straffar med stränghet.”1

Jag ber Allâh att Han belönar den lärde och studenten för att de kallar till Qur’ânen och Sunnah och försvarar den sanna metodiken och den sanna trosläran.

1 5:2