Hemorrojderblod under bönen

Fråga: En person lider av hemorrojder. Efter bönen händer det att han ser blod i sina underkläder. Är hans bön korrekt och skall han fullborda den eller är den ogiltig och skall han i så fall ta igen den?

Svar: Om det sker upprepande gånger och företeelsen är besvärlig är hans bön korrekt. Han skall dock tvätta bort blodet för kommande böner. Och om blodet inte sker upprepande gånger och det endast kommer då och då samt är en stor mängd, bryts tvagningen. Lite blod bryter inte tvagningen och bönen är – om Allâh vill – korrekt. Den lilla mängden blod är förbisedd.