Hemmet – ett kvinnofängelse

Publicerad: 2010-06-27
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: https://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5224.shtml

 

Fråga: Har ni något att säga till kvinnor som anser att hemmet är ett fängelse?

Svar: Han som har gjort hemmet till ett fängelse, om det nu är korrekt att säga så, är Allâh (´azza wa djall) som sade:

”Och stanna i ert hem.”1

Dessutom sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om kvinnorna:

”Deras hem är bättre för dem.”

Kvinnan är fri i sitt hem. Hon går vart hon vill och gör vad hon vill. Var kommer då fängelset in i bilden? Det stämmer att hemmet är ett fängelse för kvinnan som tycker om att vara som män. Det är känt att Allâh (ta´âlâ) har gett männen manliga drag och kvinnorna kvinnliga drag. Allâh har skilt mellan mannen och kvinnan i utseende, karaktär, förstånd och religion utmed Allâhs (´azza wa djall) gränser.

En kvinna som tycker att hon är fängslad i sitt hem går emot Allâhs (´azza wa djall) ord:

”Och stanna i ert hem.”

Hur kan vi säga att något som Allâh har befallt är ett fängelse? Men det är som sagt ett fängelse för den som vill vara som en man. Annars består vistelsen i hemmet av glädje, blyghet, anständighet och ett långt avstånd från prövningar och männen. Om en kvinna går ut och ser stiliga och finklädda män och ynglingar gå klädda i fina kläder, prövas hon av män på samma sätt som män prövas av kvinnor.

Sålunda skall kvinnorna frukta Allâh och återvända till det deras Herre och Skapare och Hans sändebud har sagt till dem och till andra. De skall veta att de en dag kommer att få träffa Allâh och Han kommer då att fråga dem hur de har svarat sändebuden. De vet inte när de skall träffa Allâh. En kvinna kanske vaknar i sitt hem och sitt slott för att sedan gå kvällen till mötes i sin grav. Därför skall kvinnorna frukta Allâh och hålla sig borta från denna västerländska och förstörande propaganda. När västerlänningar har ätit upp det ruttna köttet, ger de oss dess senor och ben.

1 33:33