Hemmastadd ber Maghrib med resenärer som ber ´Ishâ’

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 368

Fråga: En man kommer till moskén för att be Maghrib. Där hittar han en grupp resenärer som förkortar ´Ishâ’. Vad är domen för att be med dem?

Svar: Det är inte alls problematiskt. Om han sluter sig till dem i första Rak´ah och imamen avslutar bönen efter andra Rak´ah, reser han sig upp och ber en tredje Rak´ah. De har bara olika avsikter med sina respektive böner, men enligt den korrekta åsikten spelar det ingalunda roll. Däremot är det problematiskt om de ber fyra Raka´ât när han sluter sig till dem för att be Maghrib. Om han i så fall sluter sig till dem när de är i andra Rak´ah, är det inte heller problematiskt; han ska avsluta bönen med imamen eftersom hans bön består av tre Raka´ât. Måhända säger någon att han i detta fall sitter i Tashahhud i sin första Rak´ah men inte i sina andra. Jovars, men det är inga problem. Det är som att han sluter sig till imamen i andra Rak´ah av Dhuhr; han sitter i Tashahhud i sin första Rak´ah men inte i sina andra. Men vad gör han om han inleder bönen med imamen som ber ´Ishâ’ och han själv tänker be Maghrib? Ska han be fyra Raka´ât som imamen? Eller ska han invänta imamen såtillvida att när imamen går upp till fjärde Rak´ah sitter han kvar i Tashahhud och väntar på att imamen ska sätta sig i samma position och sedan gör Taslîm med honom? Visserligen kan han göra det, men det är bättre att han avslutar bönen på egen hand när imamen går upp till fjärde Rak´ah. Även om vissa lärde inte delar den uppfattningen, så är den – om Allâh vill – den övervägande åsikten.