Hemligt giftermål

Är det tillåtet att gifta sig hemligt? Frågan delas upp i två fall:

Det första: Att mannen, kvinnan och hennes förmyndare kommer överens om att det skall ske hemligt. Därefter sätts giftermålet i bruk med vittnen och fulländade villkor. Därtill kommer de överens om att mörklägga giftermålet. Vissa lärde säger att detta giftermål är ogiltigt. Den kändaste åsikten från Ahmads rättsskola anser dock att giftermålet inte blir ogiltigt på grund av detta skäl.

Det andra: Att de döljer det utan överenskommelse. Det råder inga tvivel om att detta inte är föreskrivet. Det föreskrivna är att tillkännage ett giftermål baserat på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beordring1. Likaså uppmuntrar handlingen till att andra gifter sig.

1 at-Tirmidhî (1089) och Ibn Mâdjah (1895).