Hemligt frieri, hemlig vigsel

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Ahkâm min al-Qur’ân al-Karîm (2/180)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا

”Ni kan inte klandras om ni låter kvinnor förstå att ni vill ingå äktenskap med dem eller om ni i tysthet hyser – Allâh vet vad ni vill säga dem – men ingå inga tysta överenskommelser med dem och säg inte till dem annat än vad som är passande och hedersamt.”1

Det bevisar att det är tillåtet att fria till en helt frånskild kvinna som genomgår sin vänteperiod förutsatt att frieriet är passande och hedersamt. På ett tillåtet sätt vill säga, ehuru inga andra människor vet om det.

Är det också tillåtet att gifta sig hemligt? Om vigseln uppfyller alla villkor och alla parter kommer överens om att hemlighålla äktenskapet, menar vissa lärde att äktenskapet är ogiltigt. Imâm Ahmad (rahimahullâh) delar emellertid inte den åsikten.

Om det inte finns någon överenskommelse om att hemlighålla äktenskapet, så är företeelsen helt klart illegitim. Det är ju föreskrivet att offentliggöra giftermål, något profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) också befallde2. Sådant uppmuntrar även andra till giftermål. Dessutom kan ett kungjort giftermål alarmera om en helgande amning mellan makarna, något som kan komma fram först flera år efteråt om giftermålet hemlighålls. Dessutom kan kvinnan bli gravid med mannen i detta hemliga äktenskap varför oklarheter kan uppstå.

12:235

2at-Tirmidhî (1089) och Ibn Mâdjah (1895).