Hemligt fördömande av makthavarna gäller i alla länder

Fråga: Gäller de lärdas utslag om att makthavaren skall fördömas hemligt endast ett visst land eller alla andra länder?

Svar: De gäller samtliga muslimer överallt.