Hemligheten bakom Ibn Khuzaymahs kunskap

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (14/370)

al-Hâkim sade: Abû Bakr Muhammad bin Dja´far underrättade oss: Jag hörde Ibn Khuzaymah bli frågad:

”Hur uppnådde du kunskap?” Han svarade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Zamzams vatten är vad det dricks för.”1

När jag drack det bad jag Allâh om nyttig kunskap.”

1 Ahmad (3/357) och Ibn Mâdjah (3062). al-Albânî sade:

”Hadîthen är autentisk, vilket har sagts av flera imamer. Jag har nämnt den och talat om dess vägar i ”Irwâ’-ul-Ghalîl” (1123) varav en tas upp i ”as-Sahîhah” (883).” (Manâsik-ul-Hadjdj wal-´Umrah)