Hemligheten bakom Ibn Bâzs lyckade kall

Fråga: Ofta nämns Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz (rahimahullâh) och hur vänlig han var mot människor, hans fina kall och att människorna accepterade honom. Vad är hemligheten bakom Shaykhens (rahimahullâh) kall med tanke på att ni har varit med honom en längre tid?

Svar: Det råder inga tvivel om att det fanns mycket gott i honom. Han var vänlig mot människorna och offrade sitt liv och sin egendom för det goda. Han är tvivelsutan en produkt från Shaykh Muhammad bin Ibrâhîm. Han (rahimahullâh) talade aldrig om Shaykh Muhammad utan att han började gråta. Han brukade säga:

”Jag hade inte varit något utan Allâh och sedan Shaykh Muhammad bin Ibrâhîm.”

Allâh (´azza wa djall) försåg Shaykh ´Abdul-´Azîz (rahimahullâh) med kärlek till det goda och tålamod med människorna. Dygder hör till Allâhs gåvor och Han ger dem till den Han vill.