Hemlig kontakt med Ahl-ul-Bid´a

Fråga: Är det tillåtet att ha hemlig kontakt med Ahl-ul-Bid´a för att anteckna deras villfarelser och sedan upplysa muslimerna om dem?

Svar: Må Allâh förskona dig från Ahl-ul-Bid´a. Närma dig inte dem.