Hembiträdets Zakât-ul-Fitr

Publicerad: 2012-04-19
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/263)

 

Fråga: Är hembiträdet ålagt att betala Zakât-ul-Fitr?

Svar: Hembiträdet är ålagt att betala Zakât-ul-Fitr i och med att hon är en av muslimerna. Men är det hon som skall betala det eller är det hennes hushåll som skall göra det? I grund och botten är det hon som skall stå för det. Skulle däremot hennes hushåll betala för henne, är ingen skada skedd.