Helvetets väktare

Allâh (´azza wa djall) sade:

”Nitton [väktare vakar] över den. Till Eldens väktare har Vi inte utsett andra än änglar, och Vi har enbart angett deras antal för att sätta de otrogna på prov.”1

En man från Banû Tamîm sade:

“Vi var hemma hos Abûl-´Awâm och läste upp versen:

”Nitton [väktare vakar] över den.”

Därefter sade han: “Vad säger ni? Är de nitton änglar?” Jag sade: “De är nittontusen.” Han sade: “Hur vet du det?” Jag sade: “Allâh säger ju:

“Vi har enbart angett deras antal för att sätta de otrogna på prov.”

Abûl-´Awâm sade: “Du har talat sanning. Mellan varenda en av dem finns en hjärnslägga med två gafflar. När en av dem slår med en hjärnslägga, faller personen sjuttiotusen år ned i elden. Avståndet mellan en ängels skuldror är så och så långt.”

Baserat på Abûl-´Awâms åsikt och dem som håller med honom, så ligger prövningen i antalet änglar då de otrogna tror att änglarna är färre än vad de egentligen är.

Allâh (´azza wa djall) sade:

”Och ingen känner Allâhs härskaror utom Han själv.”2

Qatâdah sade:

“Det vill säga deras stora antal.”

Ibrâhîm bin al-Hakam bin Abân, och det finns svaghet i honom, rapporterade från sin fader, från ´Ikrimah som sade:

“När de första från Eldens folk kommer fram till Elden, finner de vid porten fyrahundra tusen av helvetets väktare. Deras ansikten kommer att vara mörka och de kommer att grimasera med sina hörntänder. Allâh skall ta ut all nåd ur deras hjärtan. Det finns inte ett korn av nåd i deras hjärtan. Om en fågel skulle flyga från en av ängelns skuldra till den andra skuldran, skulle det ha tagit två månader för den att komma fram. Vid porten finner de nitton stycken. Deras brösts bredd är sjuttio år. Därefter faller de från en port till en annan under femhundra år. Där finner de likadana väktare som vid den första porten. Därefter händer samma sak till dess att de når den sista porten.”

Rapporterad av Ibn Abî Hâtim.

Detta betyder att varje port i helvetet har nitton väktare som är väktarnas ledare. Varenda en har fyrahundra tusen änglar under sig.

Det kända från Salaf och deras efterföljare är att prövningen låg i det lilla antalet änglar som de otrogna trodde de skulle döda. De trodde att de skulle försvara sig mot dem och bekämpa dem. De visste inte att om hela mänskligheten hade enats, så hade  de inte klarat av att göra motstånd mot en ängel. Därför sade Allâh:

“Vi har enbart angett deras antal för att sätta de otrogna på prov.”3

as-Suddî sade:

“Det fanns en man i Quraysh som kallades för Abûl-Ashdayn som sade: “Quraysh! Var inte rädda för de nitton! Jag knuffar bort tio änglar med min högra axel och nio med min vänstra. Därefter går ni över till paradiset.” Han sade detta utav gäck. Då sade Allâh (´azza wa djall):

“Till Eldens väktare har Vi inte utsett andra än änglar, och Vi har enbart angett deras antal för att sätta de otrogna på prov.”4

Qatâdah sade:

“Vi fick reda på att Abû Djahl hade sagt efter att denna vers hade uppenbarats: “Quraysh! Klarar inte tio man av er besegra en av Eldens väktare när ni är så många? Den här mannen påstår att de är nitton.”

Qatâdah sade:

“I Evangeliet och Toran står det att de är nitton.”

at-Tirmidhî rapporterade med sin berättarkedja från Djâbir som sade:

“En grupp judar sade till en grupp av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare: “Vet er profet hur många väktare det finns i helvetet?” De sade: “Vi vet inte förrän vi frågar honom.” Då kom en man till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: “Muhammad! Dina följeslagare besegrades idag!” Han frågade: “Hur besegrades de?” Han sade: “Judarna frågade dem om deras profet visste hur många väktare det finns i helvetet.” Han sade: “Vad sade de?” Han sade: “De sade: “Vi vet inte förrän vi frågar vår profet.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: “Besegras ett folk i fall de blir frågade och säger om de inte vet: “Vi vet inte förrän vi frågar vår profet.”? De frågade sin profet och sade: “Låt oss se Allâh.” Låt mig ta hand om Allâhs fiender. Jag skall fråga dem om jorden i paradiset som är vitt, rent bröd.” När de kom, sade de: “Abûl-Qâsim! Hur många väktare finns det i helvetet?” Han visade med händerna först tio och sen nio. Då sade de: “Ja.”

1 74:30-31

2 74:31

3 74:30-31

4 74:30-31