Helvetets rytande ljud

Allâh (´azza wa djall) sade:

“När den ser dem på avstånd, låter den höra sitt ursinniga rytande och rosslande läten.”1

Och Han sade:

“På alla som hädar sin Herre, väntar helvetets lidande – ett eländigt mål. Och när de kastas i det hör de det rossla och ryta, kokande av vrede, ja nära att spränga i stycken av ursinne.”2

Det rosslande (Shahîq) ljudet är ett ljud som kommer från djupet med kraft precis som ljudet från en åsna. ar-Rabî´ bin Anas sade:

“Det rosslande ljudet kommer från bröstet.”

Mudjâhid sade om Allâhs ord “… och ryta…”:

“Det kokar med dem som en gryta.”

Ibn ´Abbâs sade om “… nära att sprängas i stycken av ursinne …”:

“Det vill säga delas.”

Det rapporteras att han också sade:

“Den är nära att delas upp och skingras.”

adh-Dhahhâk sade:

“Det vill säga skingras.”

Ibn Zayd sade:

“Den är nära att delas upp av ursinne mot dem som var olydiga mot Allâh (´azza wa djall). Den reagerar så utav vrede och hämnd för Honom.”

Ka´b sade:

“Det finns inte en skapelse utan att den hör helvetets rosslande läten morgon och afton förutom de två skapelserna som kommer att ställas inför rätta och straffas.”

Rapporterad av al-Djûzdjânî.

Hannâd bin as-Sarrî rapporterade i sin “az-Zuhd” att Mughîth bin Sumayy sade:

“Helvetet har dagligen rosslingar. Alla kan höra dem förutom de två skapelserna som kommer att ställas inför rätta och straffas.”

adh-Dhahhâk sade:

“På Domedagen kommer helvetet att ha ett rosslande ljud. Det kommer inte att finnas en nära ängel eller en sänd profet, utan att de faller ned på ansiktena och säger: “Herre! Jag bryr mig bara om mig själv. Jag bryr mig bara om mig själv.””

´Ubayd bin ´Umayr sade:

“Helvetet kommer att ha ett rosslande ljud och det kommer inte att kvarstå någon ängel eller profet utan att de faller ned på knäna utav en fruktansvärd rädsla och säger: “Herre! Jag bryr mig bara om mig själv. Jag bryr mig bara om mig själv.””

Wahb bin Munabbih sade:

“När bergen tonar bort och hör Eldens svaga ljud och ursinniga rytande och rosslande läten, börjar de skrika på samma sätt som kvinnor skriker. Därefter backar de första mot de sista och krossar varandra.”

Rapporterad av Imâm Ahmad3.

al-Layth bin Sa´d rapporterade att ´Ubaydullâh bin Abî Dja´far sade:

“Det kommer att komma ett rosslande ljud från helvetet som får de orättfärdigas hjärtan att delas. Därefter kommer ett nytt ljud som får dem att flyga upp i luften och falla på huvuden.”

Rapporterad av ´Abdullâh bin Ahmad.

Abû Nu´aym och andra rapporterade via ´Abdur-Rahmân bin Hâtib som sade:

“´Umar (radhiya Allâhu ´anh) sade till Ka´b: “Skräm oss!” Han sade: “Jag svär vid Honom i Vars hand min själ ligger. På Domedagen kommer Elden att komma riktigt nära med ursinniga rytanden och rosslande läten så att varje profet, sanningsenlig och martyr säger: “Herre! Jag ber Dig i dag bara för mig själv.” al-Khattâbs son! Om du hade kommit med sjuttio profeters handlingar, skulle du inte ha trott att du är räddad.” ´Umar sade: “Jag svär vid Allâh att det är fruktansvärt.”4

Sa´îd al-Djurmî brukade säga i sina råd när han beskrev de rädda:

“Det är som om de har det rosslande ljudet i öronen.”

al-Hasan sade när han beskrev de rädda:

“När de kommer till en vers som nämner paradiset, gråter de av längtan. Och när de kommer till en vers i vilken Elden nämns, skriker de som om helvetets rosslande ljud har kommit till deras öron.”

1 25:12

2 67:6-7

3 az-Zuhd, sid. 373.

4 al-Hilyah (5/371).