Helvetets rök

publicerad
31.03.2010

Författare: Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Källa: at-Takhwîf min-an-Nâr, sid. 91-92

Allâh (subhânah) sade:

“Den vänstra sidans folk – vad [väntar] den vänstra sidans folk? Glödheta vindar och kokande vatten och skuggan av Yahmûm, som varken svalkar eller lindrar.”1

Ibn ´Abbâs sade:

Yahmûm är skugga av rök.”

Samma sak sade Mudjâhid, ´Ikrimah och andra. Mudjâhid sade:

“Det är en skugga av helvetets rök och det är den heta vinden.”

al-Hasan och Qatâdah sade om “… som varken svalkar eller lindrar…”:

“Ingen svalkande ingång och ingen vacker syn.”

Dessa verser består av tre saker som man svalkar sig med i detta liv; vatten, vind och skugga. Helvetets vind är en fruktansvärt het vind. Dess vatten är kokande vatten som är fruktansvärt varmt. Dess skugga är en del av dess rök – må Allâh rädda oss från allt det med Sin givmildhet och favör.

Allâh (´azza wa djall) sade:

“Fortsätt mot den tredubbla skuggan.”2

Mudjâhid sade:

“Det är helvetets skugga. Gröna lågor, svarta lågor och gula lågor som får elden att stiga när den fattar eld.”

as-Suddî sade om “… vilka liksom stockarna sänder ut gnistor…”3:

“De sade att dess gnistor kastas som trädstammarna. Därefter stiger de och blir utsträckta.”

al-Quradhî sade:

“Det finns en mur ovanför helvetet. Det som kommer ut från andra sidan muren, kommer ut i skepnaden av en stams storlek och en avgrunds färg.”

al-Hasan och adh-Dhahhâk sade om Allâhs ord “… liksom stockarna…“:

“Det vill säga väldiga trädstammar.”

Det har rapporterats autentisk från Ibn Mas´ûd som sade:

“Gnistor som trädstammar och städer.”

Ibn ´Abbâs sade om “… liksom stockarna…“:

“Det vill säga som väldiga trädstammar.”

Allâh (´azza wa djall) sade:

“… som om den var gula tvinnande rep.”4

Ibn ´Abbâs sade:

“Det är rep på skeppen som adderas till varandra så att de blir som folkmassor.”

Mudjâhid sade:

“Det är rep som används till broar.”

Allâh (´azza wa djall) sade:

“Ni blir måltavla för eld och smält koppar, och ingen skall komma till er hjälp.”5

Ibn ´Abbâs sade:

“Elden är Eldens lågor och smält koppar är Eldens rök.”

Även Sa´îd bin Djubayr, Abû Sâlih och andra sade att smält koppar betyder Eldens rök.

al-Husayn bin Mansûr sade:

“al-Fudhayl bin ´Iyâdh stack ut huvudet ur fönstret när Mansûr berättade att Mudjâhid tolkade Allâhs ord:

“Ni blir måltavla för eld och smält koppar, och ingen skall komma till er hjälp.”

Han tog in sitt huvud och började gråta. Sedan tog han ut det igen och sade:

“Det där är avbrutna lågor.”

Därefter kunde han inte tala mer.”

an-Nasâ’î och at-Tirmidhî rapporterade från Abû Hurayrah att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Stoft från [striden för] Allâhs sak och helvetets rök kommer aldrig att enas i en och samma person.”6

1 56:41-44

2 77:30

3 77:32

4 77:33

5 55:35

6 at-Tirmidhî (2311) och an-Nasâ’î (3107).