Helvetets mäktiga och stränga änglar

Allâh (´azza wa djall) har beskrivit Eldens änglar med makt och strävhet. Allâh (´azza wa djall) sade:

”Troende! För er egen skull och för deras som står er nära bör ni frukta den Eld som har människor och stenar till bränsle, och som mäktiga och stränga änglar [vakar över, änglar] som aldrig brister i lydnad för Allâh, vad Han än befaller dem, och som utför allt som åläggs dem.”1

Ka´b sade:

”Avståndet mellan en av dessa änglars axlar motsvarar ett år. Varenda en har en pelare med två järngafflar. När den slår en gång med den, faller man sjuttiotusen år i Elden.”

Abû ´Imrân al-Djûnî sade:

”Vi har fått reda på att avståndet mellan en av dessa änglars axlar motsvarar ett år. När den slår en man från Eldens folk med ett enda slag, krossar den honom från topp till tå.”

Abû ´Imrân al-Djûnî sade också:

”Vi har fått reda på att Eldens väktare är nitton stycken. Avståndet mellan en av dessa änglars axlar motsvarar ett år. Det finns ingen nåd i deras hjärtan. De har bara skapats för att straffa.”

1 66:6