Helvetets hetta

Allâh (´azza wa djall) sade:

“De kände ovilja mot att kämpa för Allâhs sak med sina ägodelar och med livet som insats och sade: “Ge er inte i väg i denna hetta!” Säg: “Helvetets lågor är hetare!” Om de bara förstod!”1

al-Bukhârî2 och Muslim3 rapporterade via Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

“Elden klagade inför sin Herre och sade: “Herre! Vissa delar av mig har ätit upp andra delar. Låt mig andas ut.” Han lät den då andas ut två gånger; en gång på vintern och en gång på sommaren och det är det värsta ni upplever av värmen och det värsta ni upplever av kylan.”

al-Bukhârî4 och Muslim5 rapporterade via Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

“Den här elden som människorna tänder är en sjuttiondel av helvetes eld.” De sade: “Vi svär vid Allâh att den är tillräcklig.” Han sade: “Den har fått företräde framför den med sextionio delar. Varenda en av dem är som dess hetta.”

Abû Sa´îd berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Er eld är en del av helvetets eld. Varenda del av den är som dess hetta.”6

Rapporterad av at-Tirmidhî.

Ka´b sade till ´Umar bin al-Khattâb:

“Om helvetet hade varit i väst och öppnats så lite som storleken av en tjurs näsborrar och en man stod i öst, skulle hans hjärna ha börjat koka så att den flöt på grund av dess hetta.”

´Abdul-Malik bin ´Umayr:

“Om helvetets folk hade varit i jordens eld, skulle de ha sovit i den.”7

Ibn ´Uyaynah rapporterade från Bishr bin Mansûr som sade:

“Jag sade till ´Atâ’ as-Salîmî: “Tänk om man hade gjort en eld till en människa och sagt till honom: “Gå in i den här elden så slipper du Elden.” Han sade: “Jag fruktar att jag hade dött av glädje innan jag ens hade hunnit gå in i den.”8

1 9:81

2 al-Bukhârî (536).

3 Muslim (617).

4 al-Bukhârî (3265).

5 Muslim (2843).

6 at-Tirmidhî (2593).

7 Ibn Abî Dunyâ i ”Sifat-un-Nâr” (151).

8 Abû Nu´aym i ”al-Hilyah” (6/215).