Helvetets hetta och svåra straff

Abû Hurayrah berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Den här elden som människorna tänder är en sjuttiondel av helvetes eld.” De sade: “Vi svär vid Allâh att den är tillräcklig.” Han sade: “Den har fått företräde framför den med sextionio delar. Varenda en av dem är som dess hetta.”1

Anas bin Mâlik berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”På Domedagen kommer personen från helvetet som hade det bästa, världsliga livet att föras fram och doppas i Elden. Det kommer att sägas: ”Människa! Har du någonsin sett något bra? Har du någonsin upplevt någon gåva?” Han skall säga: ”Nej, Herre, jag svär vid Allâh.” Likaså kommer personen från paradiset som hade det svåraste, världsliga livet att föras fram och doppas i paradiset. Det kommer att sägas: ”Människa! Har du någonsin sett något svårt? Har du någonsin upplevt något svårt?” Han skall säga: Nej, Herre, jag svär vid Allâh att jag varken har sett eller upplevt något svårt.”2

1 Muslim (2843) och Mâlik (1804).

2 Muslim (2807).