Helvetets faser enligt Sûfiyyahs Ibn ´Arabî

Från Shaykh Ibn ´Arabîs och hans anhängares ord framgår att helvetets eviga invånare genomgår tre faser:

1 – När de först hamnar i helvetet angriper straffet deras yttre och inre varpå de överväldigas av förtvivlan och tumult. Förgäves kommer de att be om reducerat straff, utplåning och återvändo till jordelivet.

2 – När deras förfrågan får avslag ställer de sig in på straff varpå Allâh förskonar deras inre från straff. Då släcks:

نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ

”Allâhs eld, som skall blossa upp och tränga in i hjärtan.”1

3 – Efter en lång tid i helvetet blir de vana vid det varför de inte längre smärtar. Även om straffet är stort smärtar de inte längre. De rent av njuter av det och känner dess sötma till en sådan grad att om en vind från paradiset hade blåst på dem skulle de fått avsmak och smärtat av den liksom en skarabé besväras av rosdoft.

1104:6-7