Helvetets evighet

´Allâmah Muhammad bin ´Abdil-´Azîz bin Mâni´ (d. 1385)
Hâshiyah ´alâ al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 72

Vad helvetet beträffar, så ansåg de flesta Salaf att även det är evigt och ändlöst och att dess invånare kommer att förbli där i evig tid. Allâh (ta´âlâ) sade:

كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ

Så skall Allâh låta dem se sina handlingar och de skall känna grämelse. Men de kan inte rädda sig undan Elden.”1

Paradisets invånare kommer att förbli i det och helvetets invånare kommer att förbli i det. Den autentiska hadîthen säger:

”Paradisets folk! Evigt liv och ingen mer död! Eldens folk! Evigt liv och ingen mer död!”2

12:167

2al-Bukhârî (4730) och Muslim (2849).