Helvetet är redan skapat

Allâh (ta´âlâ) sade:

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

”Om ni inte gör detta och ni kommer inte att göra det frukta då Elden, vars bränsle är människor och stenar och som hålls i beredskap att ta emot de otrogna.”1

”… som hålls i beredskap att ta emot de otrogna…” Det framstår uppenbart att det personliga pronomenet i ”som hålls i beredskap” refererar till Elden vars bränsle är människor och stenar. Det kan också referera till stenarna, vilket Ibn Mas´ûd sade. Däremot finns det ingen motsättning mellan de båda betydelserna, ty den ena fordrar ändå den andra. Att den står i beredskap, betyder att den väntar på dem som hädade Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Ibn Ishâq rapporterade från Muhammad, från ´Ikrimah, från Sa´îd bin Djubayr, från Ibn ´Abbâs som sade om ”som hålls i beredskap att ta emot de otrogna”:

”De som följde det ni följde av otro.”

Många av Sunnahns Imâmer använder sig av denna vers för att bevisa att Elden existerar nu. Han (ta´âlâ) säger:

أُعِدَّتْ

”… som hålls i beredskap…”

Det vill säga står klar och väntar.

Det har rapporterats många liknande hadîther. Några av dem är (i betydelse):

”Paradiset och Elden argumenterade. Elden bad sin Herre om lov och sade: ”Herre, en del av mig har ätit en annan. Han lät den då andas ut två gånger; en gång på vintern och en gång på sommaren.”

Ibn Mas´ûd sade:

”En gång hörde vi ett ljud av ett fallet föremål. Vi sade: ”Vad var det?” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse): ”Det var en sten som kastades ned från helvetets kant för sjuttio år sedan. Den landade först nu på dess botten.”

Denna hadîth finns hos Muslim.

Samma sak gäller hadîtherna om månförmörkelsen, Himmelsfärden och andra mångfaldiga hadîther
med liknande betydelse. På grund av sin okunnighet, har Mu´tazilah och Mundhir bin Sa´îd al-Balûtî, Andalusiens domare, förnekat dem.

12:24