Helvetet är bara förberett för de otrogna

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

”Och frukta Elden, som är beredd att ta emot de otrogna.”1

Den är alltså förbered för Allâhs fiender. Däri kommer de att vara för alltid. Även om den muslimske syndaren också kan hamna i den, är den inte förberedd för honom. Den är förberedd för andra. Den muslimske syndaren hamnar i den för att straffas och renas. Därefter går han ut. Hans vistelse i helvetet är alltså för att renas och inte för att förbli där. Så är inte fallet med den otrogne. Helvetet är förberett för honom och där kommer han att vistas för alltid. På samma sätt kommer den troende att vistas i paradiset för alltid. Paradiset är alltså evigt för dess invånare och helvetet är evigt för dess invånare – vi ber Allâh skydda oss mot det och dess folk.

13:131