Helvete till den som inte lyssnar till ar-Rûmîs “al-Mathnawî”

al-Aflâkî berättade att Husâm-ud-Dîn Palbî sade till ar-Rûmî:

”Då kollegorna och de lugna läser vår kunglige mästers bok ”al-Mathnawî”, ser jag en grupp från den dolda världen med svärd och käppar i händerna. De kapar trons rötter och religionens grenar från alla som inte lyssnar till den med sina hjärtan, motarbetar den och inte lyssnar till den med fullkomlig uppriktighet. Sedan för de dem till helvetet.” ar-Rûmî sade: ”Ja, det är som du ser.”

Därefter citerade al-Aflâkî följande prosor ur ”al-Mathnawî” för att stärka det ovannämnda påståendet:

Jag kan se fienden till detta tal framför mig

han faller i helvetet, med huvudet före

Sanningens ljus, du har sett hans tillstånd

Sanningen har visat dig belöningen för hans handlingar12

1al-Mathnawî (4/34-35).

2Manâqib-ul-´Ârifîn (2/331) av al-Aflâkî.