Hellre med grisar än med Ahl-ul-Bid´a

Hammâd bin Zayd rapporterade från ´Amr bin Mâlik som berättade att han hörde Abûl-Djawzâ’ säga:

”Jag har aldrig förbannat någon. Jag har aldrig ätit något förbannat. Jag har aldrig besvärat någon.”

Titta på den här mästaren och rätta dig efter honom!

´Amr bin Mâlik berättade att Abûl-Djawzâ’ sade:

”Jag har aldrig tvistat med någon.”

´Amr bin Mâlik berättade att Abûl-Djawzâ’ sade:

”Jag sitter hellre med grisar än med en person från Ahl-ul-Ahwâ’.”

Abûl-Djawzâ’ var mycket stark. Nûh bin Qays rapporterade från Sulaymân ar-Raba´î som sade:

”Abûl-Djawzâ’ kunde fasta en hel vecka oavbrutet. Han kunde ta tag i en ung mans arm och nästintill krossa den.”