Hellre horkarl och tjuv än Mu´tazilî

Hazm bin Abî Hazm sade:

”Medan vi satt vid Ibn Lâhiqs port kom Yûnus bin ´Ubayd ridande på en åsna. Han stannade upp och sade: ”Numera anses personen som undervisas i Sunnah och förstår den vara främmande. Än främmande framstår han om han lär ut den.”

Djasr Abû Dja´far sade:

”Jag sade till Yûnus att jag gick förbi en grupp människor som bråkade om ödet. Han sade: ”Om de hade brytt sig om sina synder skulle de inte bråkat om ödet.”

Yûnus bin ´Ubayd sade:

”Lägg tre saker från mig på minnet: Gå inte in till någon makthavare för att läsa Qur’ânen för honom, var inte ensamma med en kvinna för att läsa Qur’ânen för henne och lyssna inte på Ahl-ul-Ahwâ’.”

Sa´îd bin ´Âmir sade: Harb bin Maymûn berättade för oss, från Khuwayl som sade:

”Jag var hos Yûnus när en man sade till honom: ”Abû ´Abdillâh! Du förbjuder oss att sitta med ´Amr bin ´Ubayd medan din egne son sitter med honom.” Han sade: ”Min son?” Mannen sade: ”Ja.” Shaykhen blev rasande. Rätt som det var kom hans son. Han sade till honom: ”Min son! Du vet vad jag tycker om ´Amr och ändå går du till honom.” Sonen ursäktade sig och sade: ”Jag var med en annan.” Han sade: ”Jag förbjuder dig hor, stöld och alkoholmissbruk, men jag vill hellre att du träffar Allâh med de synderna än med dogmen som ´Amr och hans trosfränder har.”

Yûnus bin ´Ubayd sade:

”Jag anser det vara en gåva från Allâh att inte vara uppvuxen i Kûfah.”