Hellre dö än häda

180 – al-Hasan bin ´Arafah. Han rapporterade flera saker från vår imam däribland:

”Efter prövningen gick jag in till Ahmad bin Hanbal och sade: ”Abû ´Abdillâh! Du tog profeternas position.” Han sade: ”Tyst med dig. Jag såg hur människor sålde sin religion. Jag såg lärda som brukade vara med dig säga annat och avvika. Jag sade till mig själv: ”Vem är jag? Vad är jag? Vad skall jag säga till min Herre när jag står framför Honom (´azza wa djall) imorgon och Han säger till mig: ”Du sålde din religion liksom andra.” Jag tänkte på mitt tillstånd och tittade på svärdet och piskan. Jag valde dem och sade till mig själv: ”Om jag dör hamnar jag hos min Herre (´azza wa djall) och då skall jag säga: ”Jag blev befalld att säga att en av Dina egenskaper är skapade och vägrade.” Det är upp till Allâh; antingen straffar Han eller också benådar Han.” Jag sade: ”Gjorde pryglingen ont?” Han sade: ”Ja. Jag fick minst tjugo piskrapp. Sedan kommer jag inte ihåg mer. Efter de två tortyrerna kändes det som att jag inte smärtade längre. Jag bad Dhuhr stående.” Jag började gråta. Han sade: ”Varför gråter du?” Han sade: ”På grund av det som du råkade ut för.” Han sade: ”Var det inte så att jag inte hädade? Jag bryr mig inte om jag dör.”