Hellre böter än röstning

Fråga: I vårt land är det plikt att delta i de lagstiftande valen. Den som inte gör det kan få böta. Får vi undvika valet och betala bot istället eller skall vi rösta på partiet som förmodas tjäna islam och muslimerna bäst?

Svar: Dagens val, i såväl otrogna som muslimska länder, är nyheter som saknar bevis i föreskriften och rimligheten. Det är landets förnuftiga lärda och makthavare som skall utse en myndighet. Kommunalvalen medföljer det allmänna valet. Om det är någon som skall utse kommunfullmäktige så är det landets förnuftiga lärda och makthavare, och inte hela allmänheten, som sköter det. Ty vissa människor är troende och rättvisa, andra är muslimska syndare, somliga är lärda, några är okunniga och så vidare. Därför skall bara landets förnuftiga lärda och makthavare rösta fram en myndighet i det islamiska landet.

Beträffande hädarna, så är det inte alls konstigt att de underkastar sig nyheter. Om det är obligatoriskt att rösta på någon, får de rösta på den som är lämpligast för landet. Om de är tvingade att rösta på en olämplig kandidat, får de istället betala böter för att inte hamna i synd. Den som inte kan betala på grund av fattigdom får ursäkta sig:

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

Allâh visar var och en som fruktar Honom en utväg ur och sörjer för honom på ett sätt som han inte kan förutse.”1

Och Allâh vet bättre.

165:2-3