Heliga moskén är som andra moskéer

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (3/73)

1012 – Huset honoreras med varvning.

Jag känner inte till att hadîthen har någon grund ehuru den är vanlig i folkmun. Författaren till ”al-Hidâyah” från Hanafiyyah nämnde den med formuleringen:

”Den som kommer till Huset ska honorera det med varvning.”

Hâfidh az-Zayla´î antydde att hadîthen är grundlös när han sade:

”Den är mycket främmande.”1

Klarare än så uttryckte sig Hâfidh Ibn Hadjar när han sade:

”Jag har inte kunnat hitta den.”2

Jag har ingen kunskap om någon verbal eller praktisk Sunnah som vittnar om den hadîthen. Faktum är att alla allmänna hadîther som påbjuder bön innan sittning i moské omfattar även Heliga moskén. Den omnämnda varvningen går emot den angivna generaliseringen och kan bara accepteras om den bekräftas. Något sådant är omöjligt, framför allt sett till att det inte går att varva Huset varje gång man går in i Heliga moskén, speciellt inte under högsäsonger. Lov ske Allâh som har låtit det vara högt i tak:

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

”Han har utvalt er och Han har inte lagt på er svåra eller tunga plikter i religionen.”3

1Nasb-ur-Râyah (2/51).

2ad-Dirâyah, sid. 192

322:78