Hela svinet och alla svin

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (2/12-13)

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ

”FÖRBJUDET för er är kött av självdöda djur och blod och svinkött och det som har slaktats i ett annat namn än Allâhs.”1

Det vill säga både tamsvin och vildsvin. Köttet innefattar hela grisen inklusive dess fett. Här finns inget behov av Dhâhiriyyahs livlösa tillgjordhet då de påstår att endast grisens kött är olovligt och ingenting annat på den. Deras resonemang är långsökt ur arabiskans perspektiv. Utifrån arabiskan och seden omfattar kött hela grisen. Buraydah al-Aslamî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som spelar backgammon är lik den som doppar sina händer i griskött och grisblod.”2

Om detta hot gäller bara vidrörning, vad gäller då förtäring av gris? Däri finns ett bevis för att köttet omfattar hela djuret inklusive dess fett och annat.

15:3

2Muslim.